Doelstelling:

Stichting Zorgkinderen is in 2011 opgericht en stelt zich ten doel belangeloos 24-uurszorg te verlenen aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
De stichting is eigenaar van een kleinschalig woon- en zorghuis, waar zeven kinderen kunnen wonen op een manier die het voor ouders mogelijk maakt hun kinderen aan de zorg van professionals over te laten. Het is als een gezinshuis, waarin kinderen met een beperking op hun manier een gelukkig leven kunnen leiden.
In deze setting verzorgt Stichting Zorgkinderen de woonfunctie voor de jongvolwassen.

 

Beleidsplan:

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (2020-2021);

Na de oprichting van de Stichting Wooninitiatief de Schonenberg (SBS) in 2015 werd de exploitatie van het tehuis overgedragen aan de Stichting SBS met een eigen bestuur voor de zorgfunctie. 

De Stichting Zorgkinderen blijft eigendom van het onroerend goed en verhuurt de accommodatie aan de bewoners van het pand en aan de stichting SBS.

De financiële positie van SBS blijft echter onderwerp van zorg, de balans tussen de geleverde zorg en de PGB bekostiging is uitermate kwetsbaar. Dit werd nog eens verergerd door de Covid Pandemie waardoor een groot beroep moest worden gedaan op de inzet van   medewerkers en ouders van de bewoners. De stichting Zorgkinderen en de stichting SBS zijn sterk met elkaar verbonden en de stichting Zorgkinderen heeft aangegeven daar waar nodig financieel bij te springen.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;

Het afgelopen jaar werd samen met SBS ook uitgebreid stilgestaan bij de huidige exploitatie problematiek en werd onder andere besloten de accommodatie uit te breiden met een plaats voor een extra bewoner. De stichting Zorgkinderen heeft de benodigde middelen hiervoor vrijgemaakt.

De brandveiligheid van gebouw en bewoners waren onvoldoende geborgd, na een inventarisatie door een deskundige werd onder andere een extra vluchtweg aangelegd voor de boven verdiepingen. De investering werd hiervoor beschikbaar gesteld.

Financiële verantwoording:

Financiële verantwoording 2020